V slovenščini je z vidika besedotvorja načeloma mogoče tvoriti žensko obliko iz kateregakoli moškega samostalnika, čeprav v praksi za poklice, ki za ženske niso značilni, uporabljamo le moško ustreznico (kamnosek, a je mogoče reči tudi kamnosekinja, enako zidarka, vulkanizerka, rudarka ipd.).

Kljub ustaljenim ženskim oblikam moško ustreznico pogosto uporabljamo za poklice, ki se končajo na -a (pismonoša/pismonošinja, sluga/sluginja, vojvoda/vojvodinja, računovodja/računovodkinja), je pa moška oblika standardna, kadar ženske ustreznice ni ali so redke, na primer vodja (vodkinja se uporablja zelo redko, razen v primeru zborovodja/zborovodkinja).

Obstaja tudi nekaj primerov samostalnikov, ki imajo samo žensko obliko, saj se moška ni razvila oziroma ne obstaja (perica – to delo so opravljale le ženske, žanjica moška oblika je kosec, rodilja, dojilja ipd.).

V slovenskem besedotvorju tvorimo ženski par k moškemu na dva načina, in sicer:

1.       s priponskim obrazilom, ki ga dodamo moškemu poimenovanju (feminativi – iz moške oblike izpeljani ženski samostalniki):

-          a: gospa, sužnja,

-          ica: prijateljica, lisica, telica, lektorica,

-          (in)ja: gospodinja, boginja, psihologinja,

-          (ov)ka: ekonomistka, stražarka, gadovka,

-          na: kraljična, gospodična, grofična,

-          ulja: volkulja,

-          ejka: atašejka,

-          istka: komunistka, policistka;

2.       priponsko obrazilo se zamenja, podstava ostane enaka:

-          (n)ik/(n)ica: prav-nik/nica, sprevod-nik/nica, prestop-nik/nica,

-          ec/ka: lov-ec/ka, padal-ec/ka, prodajal-ec/ka,

-          ik/čarka: polit-ik/političarka, kom-ik/čarka,

-          ja/kinja: računovod-ja/kinja, delovod-ja/kinja.

Nekateri redkejši primeri:

-          dekan/dekanja,

-          paleolitičar/paleolitičarka,

-          pisec/piska,

-          mislec/miselka,

-          pešec/peška,

-          primarij/primarijka,

-          kupec/nakupovalka,

-          policist konjenik/policistka konjenik,

-          pedagoški vodja/pedagoška vodja.