Pri lektoriranju sem opazila, da je napačna raba predlogov pogostejša nadloga, kot si mislimo. Kako torej pravilno uporabljamo predloga s/z in k/h?

 

Za lažje razumevanje najprej poglejmo delitev soglasnikov:

  • zvočniki (j,l,r,m,n,v – za pomoč nam služi stavek: Moj nori lev.),
  • nezvočniki se nadalje delijo na:

         nezveneče nezvočnike (p, f, t, s, š, c, č, k, h – za pomoč nam služi stavek: Ta suhi škafec pušča.)

         zveneče nezvočnike (vse ostali soglasniki: b, v, d, z, ž, g).

Raba predlogov s/z

Predlog S pišemo pred nezvenečimi nezvočniki − p, f, t, s, š, c, č, k, h: s Franjo, s sosedo, s ciklamo, s hišo …

Pred vsemi drugimi črkami pa stoji predlog Z: z Ano, z mizo, z Bredo …

Paziti moramo, da predloga S/Z ne zamenjamo s predlogom IZ. Slednji se uporablja:

  • krajevno: priti iz trgovine,
  • časovno: iz starih dni,
  • vzročno: narediti iz ljubosumja,
  • načinovno: iz srca rad pridem,
  • za snovnost: verižica je iz srebra.

Predlog IZ rabimo, kadar opisujemo izhajanje iz notranjosti, predlog S/Z pa opredeljuje površinskost.

Za pomoč nam služijo tudi pari:

v – iz
na – s/z.

Meta prihaja iz sobe. (Bila je v sobi.)

Lonček sem vzela z mize. (Lonček je bil na mizi.)

 

Predlog h/k

Raba predloga h/k je enostavnejša. H pišemo le pred besedami, ki se začenjajo na črki K ali G:

h gradu, h Klemenu.

K pa uporabimo pred vsemi ostalimi črkami:

k delu, k mami, k Simonu.