Pri rabi naklonskih (modalnih) glagolov morati in moči pogosto prihaja do zamenjave.

 

 

morati

moči

V sedanjiku

Moram/moraš/mora/morava/ morata/morata/moramo/morate/ morajo

Morem/moreš/more/moreva/moreta/ moreta/moremo/morete/morejo

V pretekliku

Sem moral/si moral/je moral, je morala …

Sem mogel/si mogel/ je mogel, je mogla …

V prihodnjiku

Bom moral/boš moral/bo moral, bo morala …

Bom mogel/boš mogel, bo mogel, bo mogla …

 

Glagol morati izraža nujnost oziroma nujno posledico, da osebek uresniči dejanje. Pomeni, da je nekaj potrebno.

Danes moram skuhati kosilo.

Lena mora skrbeti za tri otroke.

Ob treh moraš biti tukaj.

Zanikane oblike v slovenščini ne poznamo, temveč uporabimo glagol treba:

Moraš priti.

Moral sem kupiti kruh.

Moral bo peti.

Ni ti treba priti.

Ni mi bilo treba kupiti kruha.

Ne bo mu treba peti.


Glagol moči izraža sposobnost, da osebek uresniči neko dejanje. Pomeni, da je nekaj mogoče.

Ne morem več brati brez očal.

Maček ni mogel teči.

Delal bom, če bom mogel.

Glagol moči je pogosto zanikan (ne morem), v trdilni obliki pa ga zamenjamo z lahko.  

Ne morem hoditi tako hitro.

Jutri ne more priti.

Če bo deževalo, ne bomo mogli iti na morje.  

Lahko hodim precej hitro.

Jutri lahko pride.

Če ne bo deževalo, bomo lahko šli na morje.

 

Glagola najpogosteje zamenjujemo v sedanjiku, pa tudi v prihodnjiku:

Narobe

Pravilno

Morem študirati.

Moram študirati.

Ne moram spati.

Ne morem spati.

Mogla bom priti.

Morala bom priti.