Ko sem nekomu povedala, da sem po poklicu lektorica, me je pogledal začudeno, kot da bi mi iz ust bruhnila kakšna nenavadna formacija, recimo, da sem računalniški lingvist ali parabolični ekspert, zato sem na hitro obrazložila, da jezikovno popravljam besedila.
»Aja, razumem, ljudje ti pošljejo diplomsko, ti pa popraviš vejice in pike,« je bil njegov zaključek.

Ne, ne. To tudi, no, seveda. Ampak je večinoma potrebno popraviti še vse kaj drugega. Vse, kar se nikakor ne sklada s stavkom, ki ga slišim skoraj dnevno: »A mi lahko malo preletiš nalogo … saj ni dosti. Mentor mi je tako ali tako rekel, da dobro pišem, pa ful pazim na slog že med pisanjem … no, podčrtovalnika v Wordu ne gledam, ker me moti med pisanjem. Vejice mi pa ne grejo najbolje, se to boš tak ti popravila, ne? Skratka, ni nekaj dosti.«

Ni veliko, samo magistrska naloga s stopetdesetimi stranmi, kjer se na vsaki strani znajde kar precej napak: napačna raba sklonov, neujemanje glagola in samostalnika v sklonu, spolu in številu, zamenjan besedni red, napačno citiranje, napačno navajanje virov, napačna raba povratnega osebnega zaimka, napačna ali neustrezna raba posameznih besed, slab ali neroden stil … in pa vejice, jasno.

Z vsemi temi napakami ni seveda nič narobe. Tudi jaz ne znam popraviti pralnega stroja, ne znam sama voditi računovodstva, ne znam zaigrati Tišine na pogrebu, ne znam strankam svetovati, kako naj si namestijo digitalno potrdilo, če mi poči guma na cesti, sem v škripcih. Ljudje znamo pač različne stvari. Ne razumem pa, zakaj je lektorski poklic tako podcenjen in ožigosan le kot popravljanje vejic in pik. Dober lektor mora biti strokovno zelo usposobljen, imeti mora izkušnje (sveži iz faksa smo morda podkovani s teorijo, a lektorsko oko se uri in ostri šele s kilometrino), biti mora odprt in toleranten ter ljubitelj jezika, ki ga ne želi na vsak način zatreti ali stisniti med prvo in zadnjo platnico Slovenskega pravopisa, temveč mora imeti do njega sproščen odnos. Lektor mora biti razgledan, saj večkrat popravlja tudi vsebinske napake, opazi napačno rabljen termin ali napačno zapisano ime avtorja, na katerega se pisec sklicuje. Predvsem pa je (vsaj po lastnih izkušnjah) največji izziv, kako »očistiti« besedilo in kljub (tudi stilnim) popravkom ohraniti izviren stil pisca. Lektor mora namreč spoštovati slog pisca, ki mu je izročil svoje pisanje, ter besedilo urediti tako, da je brez napak, vseeno pa ohrani izvirno osebno noto.

A da ne bom samo teoretizirala in filozofirala … kaj pa kak 'fin' lektorski primer? Morda večina ljudi napak v spodnjih besedilih na prvi pogled (ali brez pojasnila) ne bi opazila:

Napačno

Pravilno

Pojasnilo

Večina podjetji skrbi za svoj ugled.

Barvo ne poudari rdeče ozadje, temveč zeleno.

Med otroci velja pravilo …

Večina podjetij skrbi za svoj ugled.

Barve ne poudari rdeče ozadje, temveč zeleno.

Med otroki velja pravilo …

Napačna raba sklona

Traktor in avtomobila sta pripeljala na parkirišče.

 

Uporabili smo metodo analize in komparacije.

Traktor in avtomobila so pripeljali na parkirišče.

 

Uporabili smo metodi analize in komparacije.

Neujemanje osebka in povedka

(1. primer: traktor in avtomobila – množina; sta pripeljala − dvojina)

Z njihovo raziskavo so dokazali ….

S svojo raziskavo so dokazali ….

Zamenjava povratnega svojilnega zaimka z osebnim svojilnim zaimkom

Raziskali smo razmere, pod katerimi proces steče ter razmere, ki proces zavirajo.

Raziskali smo razmere, pod katerimi proces steče, ter razmere, ki proces zavirajo.

Manjkajoča vejica pred ter zaradi stavka nižjega reda

Uporabili smo metode analize, sinteze, ter kompilacije.

Uporabili smo metode analize, sinteze ter kompilacije.

Odvečna vejica pred vezalnim veznikom ter

Vendar v modernem času prihaja do sprememb

Vendar prihaja v modernem času do sprememb

Neposrečen vrstni red besed (stilen popravek)

Znanost kot taka prihaja do novih spoznanj …

Med samim procesom bomo …

Znanost prihaja do novih spoznanj …

Med procesom bomo …

Mašila

To je model, kateri …

Rastline, katere privabljajo koristne žuželke …

To je model, ki …

Rastline, ki privabljajo koristne žuželke …

Napačna raba kazalnega zaimka

S računalnikom, z čevljem, k klopi 

Z računalnikom, s čevljem, h klopi 

Napačna raba predlogov

Črnobel, vzgojno izobraževalni zavod

Črno-bel, vzgojno-izobraževalni zavod

Manjkajoč vezaj (nadomešča besedo »in«)

Osebni računalnik - PC

Osebni računalnik PC

Raba vezaja namesto nestičnega pomišljaja

Str. 23-43, na cesti Maribor − Ptuj

Str. 23−43, na cesti Maribor−Ptuj

Napačna raba stičnega pomišljaja (v pomenu od – do)

Kljub temu, da; medtem, ko …

Kljub temu da, medtem ko …

Vejice v večbesednih veznikih ni

Prišli so vprašati.

Morali so dokazat.

Prišli so vprašat.

Morali so dokazati.

Zamenjava namenilnika in nedoločnika.

» Danes slavnostno podeljujemo nagrade za zaslužne občane«, je napovedal župan.

»Danes slavnostno podeljujemo nagrade za zaslužne občane,« je napovedal župan.

Nepravilen zapis premega govora (nestičen narekovaj, vejica zunaj dobesednega

navedka)

90%, 40oC, nasveti&novosti

90 %, 40 o C, nasveti & novosti

Nepravilna raba različnih pisnih znamenj

ti., t. j., d.o.o., s.p., univ.dipl.prof.

t. i., tj., d. o. o., s. p., univ. dipl. prof. 

Napačna raba okrajšav

za Sauvignon 2015 polsuha in polsladka vina in za Laški rizling 2015 suha vina

za sauvignon 2015 polsuha in polsladka  vina in za laški rizling 2015 suha vina

Napačna raba velike začetnice

Ogleda vredna je tudi nekdanja Kraljevska palača, za njo pa si, lepo v hladu in precej v miru, lahko malo oddahnete od turistov in ogledate ostanke Srednjeveškega gradu s svojim znamenitim kijastim stolpom.

Ogleda vredna je tudi nekdanja kraljevska palača, za katero si lahko v hladu in miru nekoliko oddahnete od turistov in si ogledate ostanke srednjeveškega gradu z znamenitim Kijastim stolpom.

Pravopisne napake in stilni popravki (avtorjev stil mora ostati čim bolj nedotaknjen)

 

Hm, lektorsko delo opravljam že več kot desetletje in čeprav mi toliko ljudi trdi nasprotno, se mi vedno bolj zdi, da je lektoriranje vse kaj več kot le vstavljanje manjkajočih ločil in brisanje odvečnih. Morda je čas, da od zdaj naprej lektorji v svoj CV zapišemo: jezikovno kultiviranje besedila, saj »lektoriranje besedil« očitno ne opiše dovolj adekvatno našega dela.