Marsikdo se pri prevajanju namesto prevajalske agencije odloči za samostojno prevajanje teksta. Če pisec angleško zelo dobro obvlada, seveda ni težav, te nastopijo, kadar avtor besedila v tujem jeziku ni preveč suveren ali pa ni vešč prevajanja.

Prevajanje v angleščino je namreč veliko težje, kot si marsikdo predstavlja. Seveda večina ljudi angleški jezik razume, saj nas obdaja iz vseh strani, skoraj vsak se lahko v angleškem jeziku tudi sporazumeva, vsaj osnovno, vendar zahteva prevajanje ne le znanje tujega jezika, temveč tudi sposobnost pretvoriti besedilo v tuj jezik tako, da bo končno sporočilo natančno, jasno in bo zvenelo naravno tudi maternim govorcem angleškega jezika.

Še posebej slabo je, če za prevajanje uporabimo Googlov prevajalnik. Ta lahko »izumi« napačne in včasih že prav smešne stavke.

S prvim primerom, ki ga vpišemo v prevajalnik, ni težav:

»Danes je lep dan.« − »Today is a beautiful day.«

A do napake pride že pri prevodu naslednjega:

»Sonce sije.« − »The sun shines.«

Ker želimo povedati, da sije sonce v tem trenutku, moramo uporabiti čas Present Continuous, torej bi se pravilen stavek glasil: »The sun is shining.«

Bolj kot je stavek, ki ga želimo prevesti, kompleksen, večje napake nam prevajalnik ponudi:

»Na nebu ni prav nobenega oblačka.« Googlov prevajalnik pretvori v: »The sky is not just any cloud,« kar bi lahko grobo prevedli v: »Nebo ni kar nek oblak.«

Veliko je primerov, kjer je prevod tako nejasen, da je samo iz pretvorjenega stavka nemogoče razumeti pomen originalnega besedila:

»Kadar se Lola česa loti, se ne pusti motiti.« »When Lola makes lots will not let interfere.”

Stavki, prevedeni z omenjenim prevajalnikom, pa so lahko celo smešni, kot na primer v sledečih primerih:

»To je pa skuštrana punca.« − »That's Sex god girl.«

»smešen stavek« − »Anti sentence«

»Matiček se ženi« − »Matiček wife«

Kaj so pa prednosti Googlovega prevajalnika?

Vendar pa ima Googlov prevajalnik vsekakor tudi prednosti. Je hiter in brezplačen ter nam je praktično vedno dostopen. Uporaben je, kadar si z njim pomagamo pri prevodu le kakšne besede, za katero se ne moremo spomniti tuje ustreznice.

Vendar pa se moramo zavedati, da je Googlov računalnik robot, ki ne obvlada slovnice, ne razume konteksta in tako ne more v nobenem primeru zamenjati dobrega (človeškega) prevajalca.