Podčrtovalnik v Wordu res reši marsikatero napako, a se tu in tam zgodi, da je vseeno potrebno kaj napisati še na star način, torej »na roko«.

Pri tem v oči bodejo predvsem nekatere besede, ki nam vztrajno povzročajo preglavice. Globji, globlji? Kako že?

Spodaj je seznam nekaterih najpogosteje zatipkanih besed, ki se jim je tako v uradni kot v zasebni komunikacijo dobro (ali pa vsaj »profesionalno«) izogniti.

NAROBE

PRAV

povdariti

poudariti

domišlija

domišljija

autentičen

avtentičen

nadalnji

nadaljnji

globji

globlji

karcenogen

kancerogen

zaželjen/zaželjenj

zaželen

vozelj

vozel

življenski

življenjski

knjižnjica

knjižnica

mankajoč

manjkajoč

bresplačen

brezplačen

malo kdo

malokdo

Redko kdaj

redkokdaj

vnovčiti

unovčiti