ISBN 978-961-6925-21-1 (pdf)

 

Pred seboj imate drobno knjižico, ki vas bo popeljala nazaj v čas druge
svetovne vojne. Razkrila vam bo spomine naših občanov na tiste težke
dni, polne grozot, pa tudi dragocenih človeških vrednot: poguma,
iznajdljivosti, tovarištva in požrtvovalnosti, povezane z globoko ljubeznijo
do svobode in domovine.

 

Ne preberite jih le kot zanimivo pripoved, skušajte se vživeti v odločitve
in dejanja pripovedovalcev. Spoznali boste, da smo lahko ponosni
na generacijo, ki je doprinesla velik delež v borbi proti okupatorju in
hkrati k naši končni osamosvojitvi.
Za vse pa velja ugotovitev, da so lahko opravljali svoje naloge le ob veliki
podpori številnih sodelavcev na terenu, katerih imena niso nikjer
zapisana. Njim, vsem pripovedovalcem in tistim, ki so darovali svoja
življenja, posvečamo to knjižico v spomin.
V knjigi boste lahko prebrali tudi nekaj partizanskih pesmi, ki so v
tistih težkih časih bodrile k uporu in vlivale pogum vsem, ki so trdno
verjeli, da bo Slovenija zopet svobodna.
Združenje borcev za vrednote NOB
Občine Duplek