Gojko Stanič

 

ISBN 978-961-6925-01-3 (pdf)

ISBN 978-961-6925-00-6 (ePub)

Z izvirnimi rešitvami in na podlagi neposredne oblasti svobodnih ustvarjalnih delovnih ljudi je mogoče hitro preseči krizo, znižati življenske stroške in uvesti kakovostni trajnostni način našega življenja.

Dr. Gojko Stanič

Izšla je nova programska knjiga » Moč svobode«. Posvečena je Slovencem. Predstavlja strokovno podlago za najširšo razpravo Slovencev o naši bodočnosti. Gre za predloge strokovnih rešitev, ki omogočajo trajnostni razvoj človeštva in nakazujejo konkretne možnosti izhoda iz težke moralne, politične in gospodarske krize slovenske družbe.

Knjiga je namenjena tistim, ki vas prihodnost Slovenije zanima, da s skupnim ustvarjalnim znanjem določimo optimalni razvojni program za našo družbo.

Knjiga nudi konkretne odgovore na naslednja vprašanja:

  • Kako s sodobno informacijsko tehnologijo uveljaviti mnenje volivcev na sprejemanje političnih odločitev?
  • Kako zagotoviti polno zaposlenost aktivnega prebivalstva in ustvariti pogoje za rojevanje večjega števila otrok?
  • Kako hitro odpreti več desettisoč delovnih mest?
  • Kako vrniti trajno kontrolo nad bivšimi podržavljenimi podjetji zaposlenim?
  • Kako davčno razbremeniti podjetja in zbirati sredstva za javno porabo zlasti z večjo obremenitvijo ekološko neprimerne potrošnje?
  • Kako ustvariti pogoje za samooskrbo z zdravo hrano?
  • Kako urediti lastninska razmerja v partnerski multidružinski  gospodarski družbi?

Beseda avtorja

Pred letom dni sem objavil knjigo Načela sreče, družbene zakonitosti trajnostnega načina življenja človeštva.
Na podlagi mnenj številnih intelektualcev in gospodarstvenikov, s katerimi sem se pogovarjal o mojih predlogih, sem prišel do novih spoznanj in boljših rešitev, ki jih objavljam v tej knjigi »Moč svobode«. Knjigo namenjam slovenski strokovni in podjetniški javnosti ter volivcem z namenom, da na podlagi razprav o predlaganih rešitvah opredelimo optimalni politični program in ga ponudimo vsem, ki bodo kandidirali na prvih parlamentarnih volitvah.
Prvo poglavje knjige MOČ SVOBODE predstavlja osnutek političnega programa, druga poglavja pa nudijo obrazložitve mogočega političnega programa. Če bodo predlagane ideje doživele zadostno podporo med delovnimi in ustvarjalnimi volivci, bo na ponujeni programski podlagi lahko hitro nastalo novo družbeno in politično gibanje. Če bodo na volitvah prevzeli oblast tisti, ki znajo in zmorejo odpirati nova delovna mesta, bomo živeli bolje. Če nam to ne uspe, so pred Slovenci zelo hudi časi.
Zahvaljujem se vsem, s katerimi sem se pogovarjal in v zadnjem letu dni dodeloval predlagane rešitve.
Posebna zahvala moji ženi Viktoriji, ki je s svojo kritiko vplivala na izboljšanje besedila in večkrat prepisovala moje nemogoče rokopise.
Zahvaljujem se sodelujočim organizacijam in posameznikom, ki so prispevali sredstva in tako omogočili izid knjige ter organiziranje razprav
po izidu knjige.

Avtor: prof. dr. Gojko Stanič, pravnik in politolog

Mnenja o knjigi

Množično varčevanje za razvoj

Usmeritev v izvoz, razvoj znanja in ustvarjalnost (izobraževanje, raziskave, tehnološki razvoj in inovacije), okoljske tehnologije, izdelke in storitve, racionalno rabo in obnovljive vire energije, opuščanje rabe fosilnih goriv in prehod v malo-ogljično družbo, samooskrbo z zdravo hrano, varovanje narave, varčevanje in skromnost, spremembo načina življenja in razmišljanja v smeri trajnostnega razvoja, višjo raven poštenja (etike) so nujni koraki in jih prof. Staniča v programu pravilno načrtuje. Nacionalni interes je, da imamo državno, občinsko, javno in privatno lastnino v rokah državljanov Slovenije, posredno ali neposredno. Samo s tem je moč ustvarjati višjo dodano vrednost in ohranjati svobodo vsakega od nas in vseh skupaj.

Zasl. prof. dr. Peter Glavič

Prav to, da knjiga vrača upanje vsem tistim, ki smo (so) 23. decembra 1990 na plebiscitu glasovali za samostojno državo Slovenijo, je po mojem mnenju največja vrednost in sporočilnost te knjige! Prav zato menim, da obstaja velika verjetnost, da se ob pomoči dognanj in ideja avtorja, s SKUPNIMI MOČMI dokopljemo nazaj do ukradene blaginje in države!

Z vsem spoštovanjem!

Zlatko Hernčič, sindikalist

Z zanimanjem in velikimi pričakovanji sem pohrustal knjigo Moč svobode in pričakovanja so se po večini izpolnila. V njej je kopica prezračenih in prodornih zamisli, ki jim želim, da jim naši gospodarstveniki in politiki ne le prisluhnejo, ampak jih pričnejo udejanjati v dobro in boljšo perspektivo vseh nas.

Darko Žlebnik, pisatelj

 

Preprosto - Gojko Stanič nas vse opozarja, kaj smo zavrgli in kakšna naj bo naša jutrišnja pot.


Božo Dukič , ekolog

IOVE Kranj

 

Spoštovani g. Stanič Gojko
Prebral sem Tvojo knjigo MOČ SVOBODE.
Tebi pa je uspel „veliki met“ saj si v tej knjigi, ne samo registriral vsa bistvena vprašanja sedanjega stanja in razvoja Slovenije pač pa tudi dal odgovore na večino teh krucialnih vprašanj.

Vladislav Janžič, politolog