Vrsta besedila in težavnostna stopnja

Splošna besedila

Strokovna besedila

Prevod iz tujega v slovenski jezik

18 €

23€

Prevod iz slovenskega v tuj jezik

20€

25€

Popusti:

-    popust na daljše tekste (nad 20 strani) - po dogovoru,
-    popust na tekste objavljene pri Založbi DigitPen - po dogovoru.

Dodatne storitve:
-    možnost hitrega prevoda. V tem primeru si pridružujemo pravico do 40-odstotnega povečanja honorarja.

* Cene veljajo za 1 prevajalsko/lektorsko stran (1500 znakov brez presledkov) in veljajo brez lekture.


Kako je določena cena prevodov? Je najcenejša izbira zmeraj tudi najboljša?

Cenik prevodov
Pri DigitPenu nismo konkurenčni le glede kvalitete prevodov, temveč tudi glede cen, saj se trudimo, da so naše prevajalske storitve čim bolj ugodne za stranke, a hkrati ne podcenjene za prevajalce in lektorje!
Zavedamo se, da je dobro opravljeno delo zahteva pošteno plačilo. Kaj to pomeni?
Vaši dokumenti, ki nam jih pošljete v prevod, opravijo sledečo pot:

  1. Dokumente, ki bi jih želeli prevajati, sprejmemo, pregledamo, določimo za vaše področje najbolj ustreznega prevajalca in glede na težavnost besedila ter obseg postavimo realen rok, v katerem bo prevod končan.
  2. Besedilo za prevajanje pošljemo ustreznemu prevajalcu, ki ima s področjem, v katerega bomo besedilo prevajali, največ izkušenj.
  3. Za prevod ene strani (1500 znakov brez presledkov) prevajalci potrebujejo približno uro in pol časa.
  4. Po končanem prevodu tekst v izvornem in ciljnem jeziku prevajalci še vsaj enkrat preberejo, da se izognejo morebitnim napakam. Nato prevod vrnejo v prevajalsko agencijo.
  5. Prevod gre v lekturo naravnemu govorcu ali za izbran jezik ustreznemu domačemu lektorju, ki izpili še zadnje slovnične in slogovne popravke.
  6. Sedaj je vaš prevod končan in ga lahko vrnemo naročniku.


Pot, ki jo besedilo, ki se prevaja, opravi, je dolga. Prevajanje zahteva veliko znanja, izkušenj, usposobljenosti, raziskovalnega dela, časa in zbranosti. Dobri prevodi zato ne smejo biti podcenjeni!