Blog

Tri pike

V pisanju pogosto uporabljamo tri pike. Kadar ne dokončamo stavka, kadar naštevamo … kdaj še? Lahko stoji pred ali za njimi še kakšno ločilo? Stojijo samo na koncu stavka?

Preberite več: Tri pike

Premi govor

Premi govor je sestavljen iz dobesednega navedka in spremnega stavka. Dobesedni navedek je natančen zapis rečenega, spremni stavek pa nam pove, kdo je tisti, ki govori/je govoril.

Preberite več: Premi govor

Raba velike in male začetnice s primeri

1.

Večina ljudi ve, da z veliko začetnico zapisujemo:

1.      Prvo besedo v povedi: Danes je lep dan.

2.      Lastna imena: Lila, Primož, Slovenija, Zdravljica …

3.      Svojilne pridevnike iz lastnih imen: Lilin, Primožev, Matejin …

4.      Izraze spoštovanja: … pošiljamo Vam lepe pozdrave …

5.      Za dvopičjem v premem govoru: Lila je rekla: »Prinesi mi čokolado!«

6.      Začetke večjih naštevalnih enot: Slovenski pregovori so: Kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade; Osel gre samo enkrat na led; Kdor se zadnji smeje, se najslajše smeje.

7.      Začetke citirane povedi v okviru kakšne druge povedi: S sloganom »Vsi za enega, eden za vse« so izrazili svojo usmeritev.

Poglejmo rabo velike začetnice natančneje.

Preberite več: Raba velike in male začetnice s primeri