Blog

Socialne zvrsti jezika

Jezik. Vsi ga uporabljamo, vsak po svoje, pa vendar dovolj podobno, da se lahko med seboj sporazumevamo. Kako govorimo, je odvisno od situacije, v kateri se nahajamo. Pri tem je koristno, če si razjasnimo, kako jezik sploh delimo.

Preberite več: Socialne zvrsti jezika

Kako nas materni jezik zaznamuje

Materni jezik se ne imenuje materni jezik kar takole. Običajno je mama tista, ki z nami spregovori prvo besedo in se na začetku življenja z nami tudi največ pogovarja. Prve besede, s katerimi nas ljudje (predvsem matere) ogovarjajo, so ljubeče, tople in prijetne. Prvi stik z jezikom nas zaznamuje za vse življenje in nam daje občutek topline, ljubezni, sprejetja in varnosti, materni jezik v nas vzbuja domačnost in udobje, v katerem se naše misli lahko formirajo.

Preberite več: Kako nas materni jezik zaznamuje