Blog

Citiranje in navajanje virov

 Citiranje in navajanje virov povzročata sive lase marsikateremu študentu, ki se prvič spopada s strokovnim pisanjem. ACS, AMA, APA, čikaški, harvardski, IEEE, ISO in MLA načini citiranja in navajanja literature so samo nekatere možnosti, med katerimi lahko izbiramo.

 Le kaj naj naredimo v tej zmedi?

Preberite več: Citiranje in navajanje virov

Stavčni členi

Vsako besedilo je sestavljeno iz enot. Najmanjša enota besedila je poved. Ta vključuje zaokroženo skupino oblikovno in pomensko povezanih besed in, kot nakazuje že njeno ime, nekaj pove oziroma z njo nekaj sporočamo. Stavek je ožje zastavljena pomenska enota, gre za besede, zbrane okoli osebne glagolske oblike. En stavek (enostavčna poved) ali več stavkov (večstavčna poved) tvorijo poved.

Preberite več: Stavčni členi